Нетлінні
Нетлінні
2 000.00 грн.
Поділитись:
  • facebook
  • telegram
  • viber
Опис

Анотація
"Нетлінні. Українські державні символи у народній вишивці та ткацтві" – етнографічний фотоальбом, в якому вперше опубліковано та описано вишиті та ткані експонати з українською державною символікою та її мотивами. Під час дослідницьких експедицій команди ГО "Всесвітній день вишиванки" було зібрано понад 350 експонатів початку-середини ХХ століття, близько 200 найбільш унікальних презентовано у виданні.
Вишивки та ткані речі із державною символікою цього періоду мають не лише високу естетичну, а й історичну цінність. Більшість із них були створені в період радянської окупації та засвідчували культурно-політичний спротив тоталітарній системі.
Наукове опрацювання зібраного матеріалу здійснено фахівцями Центру фольклору та етнографії Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Abstract
"Imperishable. Ukrainian state symbols in the folk embroidery and weaving" is an ethnographic photo album in which embroidered and woven exhibits with Ukrainian state symbols and their motifs are published and described for the first time. During the research expeditions of the NGO "World Vyshyvanka Day" team, more than 350 exhibits of the early-mid 20th century were collected, about 200 of the most unique ones are presented in this publication.
Embroideries and woven items with the state symbols of this period have not only high aesthetic, but also historical value. Most of them were created during the Soviet occupation and were evidence of cultural and political resistance to the totalitarian system.
The scientific commentary of the collected material is provided by the specialists of the Folklore and Ethnography Center of the Educational and Scientific Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv.